WeiHang เป็นผู้ผลิตมืออาชีพขายส่งผู้ผลิตมืออาชีพของล้ออุตสาหกรรมขนาดกลางล้อยาง ฯลฯ
มืออาชีพจีนสูงอุณหภูมิสูงผู้ผลิตไนลอนหนัก 180 ℃ - ผู้ผลิตล้อ Weihang
WeiHang ล้อที่มีคุณภาพสูงทนความร้อนอุณหภูมิสูงขายส่ง - กว่างโจว Weihang ผู้ผลิต Caster Co. , Ltd. โครงสร้างของล้อทำขึ้นจากล้อเดี่ยวติดตั้งบนวงเล็บซึ่งใช้ในการติดตั้งภายใต้อุปกรณ์เพื่อให้สามารถ ย้ายได้อย่างอิสระ