WeiHang là nhà sản xuất caster bán buôn chuyên nghiệp của caster công nghiệp hạng trung, hạng nặng, v.v.

Các trường hợp

Phân khu Caster

Bánh siêu nặng, bánh siêu nặng, bánh hình đặc biệt, bánh phanh, bánh xe giảm chấn, bánh xe điều chỉnh và bánh xe nhẹ, bánh xe trung bình, bánh xe hạng nặng, v.v.

Các nhà sản xuất bánh xe và bánh xe chuyên nghiệp
Các nhà sản xuất Vỏ sản phẩm Trung Quốc-.Nó mang lại sự dễ dàng nhận biết hàng hóa cụ thể. Bằng cách có thể phân biệt hàng hóa, người ta có thể luôn giữ các loại sản phẩm này ở những nơi riêng biệt để dễ dàng tiếp cận.Các nhà sản xuất bánh xe và bánh xe chuyên nghiệp Weihang Caster, Độ linh hoạt khi quay cao và tải nặng

Gửi yêu cầu của bạn