Weihang là nhà sản xuất caster bán buôn chuyên nghiệp của công nghiệp Caster, nhiệm vụ nặng nề, v.v.

Tin tức

Phân khu Caster.

Bánh xe siêu nặng, bánh đúc thêm, bánh đúc hình đặc biệt, bánh phanh, bánh chống sốc, bánh đúc có thể điều chỉnh và bánh xe nhẹ, bánh vừa, bánh nặng, v.v.


Trung Quốc sản phẩm bánh xe và nhà cung cấp caster
Nhà sản xuất trường hợp sản phẩm Trung Quốc-.Nó mang đến sự công nhận dễ dàng của hàng hóa cụ thể. Bằng cách có thể phân biệt hàng hóa, người ta luôn có thể giữ các loại sản phẩm này ở những nơi riêng biệt để dễ dàng tiếp cận.